800 vuotta kultaisesta bullasta

Andreas II:n antamasta kultaisesta bullasta (Aranybulla) tulee tänä vuonna kuluneeksi 800 vuotta.

Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin Twitter-ketjuna, joka on sellaisenaan avattuna alla.

Andreas II:n vuonna 1222 antamasta kultaisesta bullasta (unk. Aranybulla, engl. Golden Bull) tulee tänä vuonna kuluneeksi 800 vuotta, jota Unkarin parlamentti on halunnut juhlia. Mikä on tämä Magna Cartaan rinnastettu asiakirja, jota myös Unkarin perustuslain ja parlamentarismin kulmakiveksi kutsutaan?

Tiivistettynä: kultaisella bullalla Andreas II halusi vakauttaa kuningaskuntansa tilannetta antamalla aatelistolle oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Tällöin kuningaskunnassa oli oleva laki mielivaltaisuuden ja epävakauden sijaan.

Vuoden 1222 kultainen bulla.
Vuoden 1222 kultainen bulla.

Tätä on haluttu pitää merkkinä unkarilaisten edistyksellisyydestä, koska asetus on vain muutamaa vuotta Magna Cartaa (1215) nuorempi. Asetuksen merkitykseen ja historiaan ei kuitenkaan voi sen vanhuudestaan huolimatta olla yhä törmäämättä unkarilaisessa keskustelussa.

Nyky-Unkarissa on esimerkiksi nostettu esiin aatelistolle asetuksessa annettu oikeus olla tottelematta kuningasta, joka toimii vastoin lakia. Tästä tottelemattomuudesta ei myöskään tulisi kultaisen bullan mukaan langeta rangaistusta.

Tämä nostettiin esiin esimerkiksi vuoden 1990 taksisaarron aikana, jolloin hallitus nosti polttoaineiden hintaa räjähdysmäisesti lupauksistaan huolimatta, jolloin erityisesti Bpest saarrettiin taksikuljettajien toimesta. Saartoon osallistuneita ei kuitenkaan haluttu rangaista.

Kansalaistottelemattomuuden riemuvoitto ei kuitenkaan ole kultaisen bullan merkityksestä ja perustuslaista huolimatta ole ollut Unkarissa vahva, koska tälläkin hetkellä unkarilaisia opettajia erotetaan virastaan kansalaistottelemattomuuden takia.

(EurActivin uutinen erotetuista opettajista, jotka toteuttivat kansalaistottelemattomuutta.)

On siten aika ironista, että kultaista bullaa ja sen edistyksellistä merkitystä juhlitaan, vaikka vuonna 2017 pääministeri Viktor Orbán lausui radiohaastattelussa kuuluisan toteamuksen, jonka mukaan Unkarin oikeusjärjestelmässä ei ole sijaa kansalaistottelemattomuudelle.

(Unkarin parlamentin sivut, joilla esitellään ja juhlistetaan 800-vuotiasta kultabullaa.)

Kultaisen bullan merkityksestä unkarilaisessa parlamentarismissa kertoo myös se, että siitä esittävä maalaus löytyy entisen ylähuoneen felsőházin seinältä puhujakorokkeen takana (joka on tosin tätä nykyä konferenssien ja muiden tapahtumien käytössä).

Mátyás Jantyikin maalaus Az Aranybulla kihirdetése [Kultaisen bullan julistaminen] vuodelta 1901 Unkarin entisen ylähuoneen kamarissa.*
Mátyás Jantyikin maalaus Az Aranybulla kihirdetése [Kultaisen bullan julistaminen] vuodelta 1901 Unkarin entisen ylähuoneen kamarissa.

“Kultaisen härän juhla” kuulostaa ehkä suomalaiselle merkityksettömältä, mutta unkarilaisille heidän yli tuhatvuotinen historiansa on kaikki kaikessa. Heidän historiansa, joka on tarpeen vaatiessa muita länsivaltioita vanhempi ja mahtavampi – ainakin Suomea.

“Emme olisi oikeutettuja liioittelemaan sen arvoa väittämällä, että se loi nykyaikaiset demokraattiset vapaudet, emmekä vähättelemään sitä sanomalla sen vain tarjonneen vapautta herroille.”

István Bibó